HUR EFFEKTIV ÄR DIN PRODUKTION?

De allra flesta produktionsanläggningar har en produktionseffektivitet som ligger ner emot 50 procent jämfört med anläggningens egentliga kapacitet.

Driftstopp, outnyttjad driftshastighet eller felplanerat underhåll. Skälen till att en anläggning inte nyttjas till sin fulla potential är många.

Varje minut som en anläggning står stilla förlorar verksamheten pengar.  Genom din anläggnings TAK-värde kan du räkna ut hur mycket pengar som går till spillo i driftsbortfall i din verksamhet.

VI HITTAR
MÖJLIGHETERNA

Vi på Qestio är experter, både på att analysera och på att därefter optimera produktionsanläggningar.

Vi går igenom produktionsprocessen, hittar och dokumenterar de punkter som behöver åtgärdas för att din anläggning ska kunna arbeta utifrån sin fulla potential.

Mycket ofta hittar vi möjligheter till att undvika tapp av stora pengar i minskat antal driftstopp, kortare driftstopp samt jämnare och högre produktionshastighet.

VI SER TILL ATT
DET HÄNDER

För att ert utvecklingsarbete inte ska stanna vid en dokumentation hjälper vi dig att se till att förbättringarna verkligen genomförs. 

Vi har de verktyg och arbetsmetoder som behövs för att effektivisera din produktion och minska intäktstappet.

Det kan handla om modeller, strukturer, utbildning men också om ledarskap och medarbetarengagemang.

VÅRT EGET ARBETE BETALAR FÖR OSS

Att låta Qestio hjälpa till att effektivisera produktionen är en smart investering som ger en snabb och säker avkastning.

Vi hjälper dig att behålla de intäkter din verksamhet har varje morgon, men som under dagen försvinner i produktionsbortfall.

Kostnaden för att anlita oss betalas snabbt genom det minskade bortfall av intäkter som optimeringen medför. Resten hamnar på sista raden i din ekonomi.