Genom att godkänna integritetspolicyn samtycker du till att dina personuppgifter
hanteras enligt nedan beskriven policy. Integritetspolicyn visar hur vi säkerställer att
all behandling av dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande
personuppgiftslagstiftning.

Personuppgiftsansvarig 

Qestio AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av de
personuppgifter du lämnar. Personuppgifterna som kan samlas in i samband med att
du fyller i ett formulär på vår webbsida eller skickar e-post är namn, e-postadress,
webbadress, telefonnummer och i personnummer. Qestio AB ansvarar för att all
behandling av dina personuppgifter och information sker i enlighet med tillämplig
lagstiftning. 

Personuppgiftsbiträden

För insamlade personuppgifter kan vi komma att använda ett personuppgiftsbiträde
som skrivit avtal med oss som försäkrar att din information är skyddad.

Användning av personuppgifter 

Dina uppgifter kommer främst att användas för att vi ska kunna komma i kontakt med dig gällande dina förfrågningar samt för att kunna skicka erbjudanden och
information via e-post till dig. Detta kan du alltid avsäga dig i samband med utskick. 

Cookies 

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din
dator, surfplatta eller mobil. Vi använder Google Analytics för att förstå och tolka
användarbeteenden vilket hjälper oss att utveckla vår webbplats och göra
upplevelsen av webbsidan bättre. 

Vem har tillgång till uppgifterna? 

All din information behandlas enligt GDPR och vi säljer eller för aldrig vidare någon
information till obehörig part. 

Sparande av personuppgifter 

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov för att fullgöra
de ändamål som uppgifterna samlades in för i enighet med denna integritetspolicy
och aldrig mer än två år. Alla uppgifter lagras i enighet med GDPR. 

Dina rättigheter 

Du har rätt att få information om eller rätta de uppgifter som finns registrerade om
dig. 

Frågor 

Vid eventuella frågor kontakta Qestio AB på telefon 070-28 90 500 eller via e-post på fredrik@qestio.se