Ett väl avvägt förebyggande underhåll ger den lägsta produktionskostnaden

Ett effektivt underhåll skapar förutsättningar för effektiv produktion, hög leveranssäkerhet och jämnare kvalitet. Har ni behov av att ta nästa steg och behöver någon som planerar och leder arbetet? Eller behöver ni underhållstekniska resurser under en period? Vår modell bygger på forskning utförd av Mainnovation och på deras modell VDM Value Driven Maintenance. Med modellen som grund styrs verksamheten i definierade arbetsprocesser som på ett enkelt sätt införlivas i er verksamhet.

Hör av dig till oss så berättar vi mer.