Behöver ni förändra er tillverkningsprocess? Vi har lång erfarenhet av industriprocesser och kan hjälpa er hela vägen från analys kring vad som behöver göras till uppföljning av genomförandet.

Qestio kan bistå med kravställning, projektering och design samt montage och driftsättning. I våra tjänster ingår även att skapa tekniska utformningar av processer, utföra dimensionering och processdesign samt att leda inköp av utrustning och entreprenader.

Vi ombesörjer karteringar och verifierande mätningar, flödesscheman P&ID, komponentlistor, tekniska specifikationer, processbeskrivningar förfrågningsunderlag, funktionsbeskrivningar, montageledning, driftsättningar, FAT och SAT besiktningar samt processbeskrivningar.

Diskoptimeringar av CIP (Clean In Place) system samt design av flödesoptimala linjekonfigurationer för förpackningslinjer är även en del av vårt erbjudande.

Hör av dig till oss så berättar vi mer.