En produktionsanläggning med hög automationsgrad skapar förutsättningar för en effektiv produktion. Automation är också en utmaning när det kommer till drift- och underhållskompetens, säkerhet och driftsäkerhet.

Qestio utför automationslösningar inom process, material- och förpackningshantering. Vi har lång och bred erfarenhet av industriell automation och kan hjälpa er med systemdesign, elkonstruktion, PLC-, HMI-, och SCADA- programmering samt konstruktion av säkerhetskretsar. Vi är väl förtrogna med olika kommunikationsprotokoll såsom Profibus, Profinet, Profisafe, ASI samt med kommunikation mot databaslösningar och MES. Vi kan även bistå med robotlösningar och drivsystem.

Vi på Qestio hjälper er med livscykelanalyser och nulägesanalyser för att identifiera obsoletutrustning. Utifrån analysen kan en handlingsplan för reinvestering och utbytesprogram tas fram.

Våra automationsprojekt varierar i storlek och arbetsinsats. Vi hjälper er från idé till processdesign, systemtopologi, konstruktion, genomförande samt driftsättning.

Våra ingenjörer kan vara ett stöd genom hela projektet, från förfrågningsunderlag, via upphandling av entreprenader till projektering av elsystem. Vi erbjuder även anbudskalkyler, budgetkalkyler, kontroll, provning och besiktning.