Kvalitetssäkra er upphandlingsprocess för ett effektivt projektgenomförande

Står ni inför ett investeringsbehov i er anläggning? Är ni i en projekterings- eller genomförandefas och behöver stöd? Hör av dig till oss. Vi kan hjälpa till med projektledning, investeringskalkyler, CAPEX– och OPEX – analyser, utvecklings- och reinvesteringsplaner. Vi hjälper även till i upphandlingar och tar fram förfrågningsunderlag. Vi har mångårig erfarenhet av produktlanserings- och industrialiseringsprojekt. Är ni i genomförandefasen kan vi bistå med att leda FAT, SAT och performancetest.

Hör av dig till oss så berättar vi mer.

Beställarstöd