Hur uppfylls kraven för en god elsäkerhet?

Om man utför arbete på elanläggning eller i anslutning till elektrisk utrustning som kan innebära en fara omfattas man av Elsäkerhetsverkets regelverk och skall uppfylla kraven i Elsäkerhetslagen (2016:732). Om ni i er organisation utför arbeten som är att betrakta som elinstallationsarbeten såsom reparationer, nyinstallation eller losskoppling av en fastansluten utrustning till elanläggningen då omfattas ni av kravet att ha ett egenkontrollprogram. Som anläggningsägare har man alltid ett ansvar för att anläggningen är säker och att det finns en dokumenterad organisation som uppfyller en god elsäkerhetstekniskpraxis. Vilket ansvar ert företag har och hur ni ska organisera ert arbete beror på era förutsättningar.

Hur ska man tänka för att skapa en bra säkerhetskultur och säkerställa en god elsäkerhet? Vilka myndighetskrav gäller för er och hur skall ni organisera och dokumentera ert arbete? Kontakta oss så hjälper vi er att reda ut begreppen. Med vår praktiska erfarenhet hjälper vi er att skapa bra och dokumenterade rutiner. Vi stöttar ert införande av nya arbetssätt och erbjuder utbildningar inom området.

Hör av dig till oss så berättar vi mer.

Elsäkerhet