Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Alla är lika viktiga i vårt team och tillsammans formar vi vår gemensamma väg framåt. Vi tror att det är viktigt med bra diskussioner och olika infallsvinklar för att hitta de bästa lösningarna. Våra värderingar utgår från Lyhördhet, Engagemang och Ärlighet. Vi brinner för produktions- och teknikfrågor och vår mission är att hjälpa industriföretag att bli effektivare och därigenom minska deras klimatpåverkan. Om du som vi gillar att hjälpa andra, är lyhörd, och gillar att slutföra, skicka in en spontanansökan eller sök någon av våra lediga tjänster.

Lediga tjänster