Ett väl genomfört riskidentifieringsarbete ger en trygg arbetsplats

Vilket ansvar har maskinleverantören? När är du som anläggningsägare att betrakta som maskintillverkare? Hur skall man hantera de gamla maskinerna som är placerade i anslutning till den nya maskinen? Vad innebär Arbetsmiljöverkets skärpta krav på teknisk dokumentation och vad är en teknisk akt?

Vid förändringar i process- och maskinanläggningar kan det uppstår många frågor om hur man skall uppnå en säker anläggning och samtidigt efterleva gällande regelverk. Vi på Qestio har lång erfarenhet inom området och kan hjälpa er i ert maskinsäkerhetsarbete. Vi stöttar er i upphandlingsprocesser och i arbetet med att kartlägga nuläget i er anläggning. Vi upprättar CE-märkningsstrategier och vi kan leda och genomföra CE-märkningar. Om det finns fall där det råder oklarhet i genomförda leveranser kan vi bistå för att reda ut begreppen.

Hör av dig till oss så berättar vi mer.

Maskinsäkerhet