Qestio AB är en oberoende tjänste- och systemleverantör som hjälper tillverkningsföretag med tekniska analyser, lösningsförslag, upphandlingar, projektgenomföranden, förbättring av maskinsäkerhet samt stöttning i verksamhetsutveckling. Vi levererar systemlösningar samt erbjuder tjänster för att vidmakthålla genomförda förändringar och förbättringar.

Exempel på uppdrag som vi utför är produktionsoptimerings-, produktionsutvecklings– och verksamhetsutvecklingstjänster, underhållsutveckling. Beställarstöd och projektledning vid maskin-, process- och anläggningsprojekt. Systemförsäljning av produkter för produktionsnära digitalisering såsom t.ex. stopptidsuppföljningssystem.