Vad är OEE/TAK?

OEE/TAK är ett nyckeltal för mätning av produktionseffektivitet. Genom att mäta förluster i produktionen kan man synliggöra sin förbättringspotential. När…

Fortsätt läsa →

Masterplan

När man driver en produktionsanläggning är det en bra idé att upprätta ett dokument där man på ett strukturerat sätt…

Fortsätt läsa →