Kundcase: Utveckling av flexibel mixningsenhet för drycker

Sahlins Brygghus har under de senaste åren utvecklas från ett Craft Brewery till en framgångsrik tillverkare av blanddrycker och sprit. Idag tillverkar man specialprodukter inom flera produktsegment. Detta ställer stora krav på flexibilitet och hygieniskt design. Uppdraget omfattar kartering av funktion för befintlig mixer samt att klargöra önskad funktion för produktionsläge och diskläge. Uppdraget innefattar informationsinsamling, upprättande av P&ID-diagram och funktionsbeskrivning.