Kundcase: CE märkning av processavsnitt

CE märkning av processavsnitt där kund står som tillverkare och integratör enligt maskin- och PED-direktivet samt enligt förskrifterna användning av arbetsutrustning och trycksatt anordning. CE märkningen genomfördes i enligt standarden EN ISO 11161 IMS Integrerade tillverkningssystem och innefattade riskinventering, riskbedömning, framtagande av förslag till riskreducerande åtgärder, sammanställning av teknisk akt samt upprättande av bruksanvisning och säkerhetslayout.