Kundcase: CE märkning av processavsnitt

CE märkning av processavsnitt där kund står som tillverkare och integratör enligt maskin- och PED-direktivet samt enligt förskrifterna användning av arbetsutrustning och trycksatt anordning. CE märkningen genomfördes enligt standarden EN ISO 11161 IMS Integrerade tillverkningssystem och innefattade riskinventering, riskbedömning, framtagande av förslag till riskreducerande åtgärder, sammanställning av teknisk akt samt upprättande av bruksanvisning och säkerhetslayout.