Kundcase: Projektledning införande av underhållsystem SAP S/4 HANA PM

Projektledare för implementering av nytt arbetssätt för och införande av underhållssystemet SAP S/4 HANA PM. Införande av affärssystem SAP innefattade hela koncernens verksamhet i Sverige. Uppdraget avsåg mottagande Projektledare för införande vid underhållsavdelningen vid en site i Sverige. Vid siten var utgångsläget att det inte fanns något underhållsystem. I uppdraget ingick processkartläggning, förändringsledning och genomförande av organisationsförändring.