Kundcase: Projektledning ny detaljplan

Uppdrag innefattade att vara projektledare och ombud för ny detaljplan samt fastighetsreglering vid företagets fastighet i Kopparberg. I arbetet har kartläggning av företagets framtida behov av markområden och användningsområden genomförts. Utgångspunkten var att fastigheten berördes av 3 detaljplaner. Inom området finns ett gammalt brygghus och mälteri från 1888 som har särskilt skyddsvärde vilket skulle beaktas i planarbetet.