Kundcase: Utvärdering av underhållsprocessen och byte av underhållsystem

Utvärdering av underhållsprocessen och det tekniska förrådets verksamhet. Upprättande av BCP (Business Continues Plan) för underhållsprocessen, inklusive byte av underhållssystem. Upprättande av kravspecifikation för upphandling av nytt underhållssystem. Projektledning av införande av nytt underhållssystem API Pro innefattande bland annat att kartlägga integrationsbehov, planering och migrering av data.