Krav vid arbete i elanläggningar

Hur skall man tänka för att skapa en bra säkerhetskultur och säkerställa en god elsäkerhet? För första gången har en domstol prövat de nya kraven på egenkontrollprogram som gäller vid elinstallationsarbeten. Förvaltningsrätten har prövat ett fall där Elsäkerhetsverket ansåg att de fanns brist i egenkontrollprogrammet. Myndigheten fick rätt och företaget dömdes att betala vite.

Vilka myndighetskrav gäller för er och hur skall ni organisera och dokumentera ert arbete? Kontakta oss så hjälper vi er att reda ut begreppen. Med vår praktiska erfarenhet hjälper vi er att skapa bra och dokumenterade rutiner. Vi stöttar er i införandet av nya arbetssätt och erbjuder utbildningar inom området. Läs mer om fallet i länken. https://www.elinstallatoren.se/innehall/nyheter/2020/januari/forsta-gangen-ett-egenkontrollprogram-provas-i-domstol–falls/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *