Qestio designar flexibelt processavsnitt med högt hygienkrav

Qestio design av ventilmatris med blandningssäkra sätesventiler av fabrikat Bardiani.

Utcheckning och FAT (Factory Acceptence Test) pågår förfullt denna vecka i ett av våra senaste uppdrag som är ett processavsnitt med tillhörande disksystem för CIP (Clean In Place). Kundkraven var utmanande. Uppdraget var att skapa en kostnadseffektiv investering med hög flexibilitet och förbättrad livsmedelssäkerhet. I förutsättningarna ingick att optimera användning av energi då driftplatsens fjärrvärmeförsörjning hade begränsning i både tillgänglig effekt och temperatur. Vidare ingick att optimera vatten och kemikalieanvändningen för att möta kundens hållbarhetsmål.

Anläggningen innefattar 6 processtankar, 3 dubbelskruvpumpar från Telfa AB, 107 processventiler av fabrikat Bardiani levererade av Colly Flowtech AB varav 32 stycken är blandningssäkra sätesventiler, instrumentering för massflödesmätare med Endress Hauser Promass I300 samt en diskcentral. Anläggningen är helautomatisk och flexibel vilket bl.a. innebär att blandning, produktleverans och diskning kan ske simultant. Processavsnittet styr av ett objektorienterat PLC-program via ett SCADA med kommunikation till spårbarhetsserver. Kommunikation med processventiler sker via ASI. Till distribuerad I/O-enheter, instrumentering och ASI-noder sker kommunikation via Profinet.

Qestio leverans omfattar förstudie där processdesign och analys av OPEX- och förbättrings-möjligheter ingick samt kalkyl av investeringskostnad och validering av hygienisk design. I genomförandefasen har Qestio ansvarat för upprättande av funktionsbeskrivning, beställarstöd vid upphandling, projekt- och montageledning, CE-märkning, samt verifiering av CIP. Genom projektet kommer kunden förbättra personalens arbetsmiljö, öka produktiviteten och säkerställa en bättre kvalitet samt skapa optimerings- och uppföljningsmöjligheter i processen och mot sina råvaruleverantörer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *