Qestio – en del av Orklas storinvestering i Vansbro

Borlängeföretag är en del
av storinvestering i Vansbro

Nyligen offentliggjorde livsmedelsföretaget Orkla en storinvestering i sin fabrik i Vansbro. Det lilla Borlängeföretaget Qestio AB kommer att leda projektet som innebär en omfattande satsning.

Orklas investering är omfattande och konsultföretaget Qestio AB har deltagit i arbetet som lett fram till beslutet att satsa. Qestios affärsidé är att hjälpa företag att effektivisera sin produktion på olika sätt. Investeringen i Vansbro innebär att Orkla kan fördubbla kapaciteten för produktion av pajer.

Pajproduktion

– Det har varit ett intensivt arbete de senaste åren som har resulterat i denna investeringsplan. Qestio har varit ett stort stöd och en viktig samarbetspartner för att ta fram ett förslag till lösning, säger Birgitta Nilsson fabrikschef på Orkla Vansbro.

Qestio AB startades så sent som för två år sedan. Företaget har specialiserat sig inom utveckling och effektivisering av produktionsprocesser. Vid starten arbetade grundaren Fredrik Karlsson ensam i företaget, sedan dess har företaget utvecklats snabbt och har nu sex anställda.

– Det känns roligt att som litet kunskapsföretag med nischade specialkompetenser kunna vara med och utveckla processer i så stora produktionsföretag som till exempel Orkla. Vi har deltagit i arbetet med att ta fram en utvecklingsplan för produktionsanläggningen och nu är det dags att börja genomföra, berättar Fredrik Karlsson.

Fredrik Karlsson, Qestio AB

Qestio har på uppdrag av Orkla gjort studier och analyser som visar att det finns potential att förbättra produktionseffektiviteten. Därefter skapades en plan för de åtgärder som nu kommer att skapa kapacitetsökningen. Satsningen medför även att energianvändningen i fabriken minskar med 20 procent.

– Orkla har nu bestämt sig för att göra den här satsningen och vi har fått i uppdrag att leda arbetet med att projektera och genomföra den. Det är vi både glada och stolta för, avslutar Fredrik Karlsson.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *