Qestio hjälper kund att förbättra vattenbehandling

I veckan har Mattias genomfört driftsättning av en provtagningsstation för mätning och provtagning av processavloppsvatten. Uppdraget omfattar processdesign och projektledning samt att leda arbetet med att verifiera provtagning på för att kartlägga processavloppsvattnets sammansättning.

I uppdraget ingick att analysera nuläget för att klarställa dimensionerade förutsättningar. Utifrån nulägesanalysen har processdesign gjort. I anläggningen som byggts sker kontinuerlig mätning av flöde, volym, pH och temperatur. Mätdatat samlas in och loggas i en databas. Det finns även en automatisk provtagare som utför flödesproportionella provtagning på processavloppsvatten samt en cistern för fett- och partikelavskiljning. För att uppnå ett kort och kostnadseffektivt genomförande har utrustningen placerats i en 20 fots container.

Mattias Roth har varit projektledare för projektet, han berättar ”I projektet har vi kombinerat våra kompetenser inom miljöteknik och processdesign. Utmaningen i projektet har varit att det fanns begränsat med dimensionerade data och projektet hade en snäv tidplan. Ett av syftena med projektet är att samla in data för att kunden skall kunna bedöma behov av åtgärder och samt dimensioner av dessa åtgärder”.

En del i uppdraget har varit att sammanställa och analysera insamlade data. Projektet är en del i kundens arbete med tillståndsansökan om miljötillstånd. Qestio har också hjälpt kunden i tillståndsprocessen.

1 tanke på “Qestio hjälper kund att förbättra vattenbehandling”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *