Kundcase: LEAN-utbildning för fabriksledning

Utbildningen gav en baskunskap om lean med fokus på kemisk industri och var anpassad till Alufluors förutsättningar efter samverkan med beställare och produktionschef. Den genomfördes under 3 månader.

Totalt deltog 10 personer, bland annat arbetsledare, underhållschef, vd och ekonomichef.

Deltagarna praktiserade kunskapen under gruppövningar samt genomförde ett förbättringsarbete under utbildningens gång. Förbättringsarbetet dokumenterades och följde A3-modellen och PDCA och applicerades på faktiska problem och störningar i fabriken.