Kundcase: LEAN-utbildning för fabriksledning

Utbildningen gav en baskunskap om lean med fokus på kemisk industri och var anpassad till Alufluors förutsättningar efter samverkan med beställare och produktionschef. Den genomfördes under 3 månader.

Deltagare var 10 st med arbetsledare, underhållschef, VD och ekonomichef som exempel.

Eleverna praktiserade dels kunskapen under gruppövningar samt genomförde ett förbättringsarbete under utbildningens gång. Förbättringsarbetet dokumenteras och följer A3-modellen och PDCA och applicerades på faktiska problem och störningar i fabriken.