Kundcase: Kapacitetstest och produktionstaktsutvärdering

Kopparbergs Bryggeri har under flera år haft en mycket bra försäljningsutveckling. Under senaste åren har företagets haft stora försäljningsframgångar på flera exportmarknader med Storbritannien som den största marknaden. För att möta den fortsatt ökade efterfrågan har Qestio hjälpt till med utvärdering av maskinhastighet vid produktion av formaten multipack burk med målsättningen att öka produktionsutfallet.

Målet med utvärderingen var att undersöka möjligheten att höja produktionsutfallet och skapa en stabil drift vid och etablera en ny högre produktionshastighet samt skapa underlag för att uppdatera planeringshastigheterna för flera artiklar.

Kapacitetstester genomfördes konstaterades att bansystemet efter den nya förpackningsmaskinen fram till palleteringen hade en hel del störningar, främst vid produktion av formatet 10p. För att förbättra förutsättningarna genomfördes ett delprojekt där delar av bansystemet modifierades och bytes ut samt att styrningen för delvis gjordes om.

Analys av förhållande mellan den nuvarande planeringshastigheten och maskinhastigheten gjordes. I analysen identifierades att en potentiell kapacitetsökning 33 % är möjligt. Resultat av genomförda kapacitetstester och analys presenterades tillsammans med ett förslag till handlingsplan i en rapport. Utifrån rapporten har kunden genomfört förslagna åtgärder och uppnått de önska effekterna vilket gör att man står redo att möta den ökade efterfrågan inför sommarsäsongen 2021.