Hygienisk design är en förutsättning för att uppfylla krav och för att ha en resurseffektiv anläggning

Inom livsmedel och läkemedel finns det höga krav om renhet och funktionskontroll vid förändringar för att säkerställa en säker produkt. Rengöring, diskningen eller CIP (Clean In Place) som det ofta kallas är en viktig del i processen som är tids- och resurskrävande. Diskning påverkar också vår miljö genom användnings av rengöringskemikalier, vatten samt utsläpp av processavloppsvatten och användning av energi.

I designfasen behöver man beakta hur man konstruerat processutrustning för att den skall kunna diskas ren och att diskningen blir så effektiv som möjligt. Vid materialval skall man ta hänsyn till i vilken utsträckning materialet klarat den disklösning man kommer använda. Till detta behöver man också säkerställa att materialen man väljer är beständig mot de ingredienser som produkterna man skall behandla innehåller.

Men en god hygienisk design räcker inte för att säkerställa en säker och hygienisk anläggning. Montage av komponenter kräver också ”know how”. Och avslutningsvis skall en verifiering av konstruktion, montage och funktion ske.

Qestio har lång erfarenhet av projektledning inom livsmedel och pharma. Vi är väl förtrogna med inom området gällande standarden och arbetssätt såsom BRC, ISO22000, GMP och ger er även stöd i tolkningen av EU direktivet Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Food, Drink and Milk Industries. Qestio är medlemmar i EHEDG, European Hygienic Engineering and Design Group och använder EDHDG guidelines och metoder för hygienisk design i våra projekt och blir genom medlemskapet löpande uppdaterade in området.

Har ni återkommande hygienproblem i er anläggning? Behöver ni förbättra er kontroll av ert diskresultat eller vill ni i er strävan att minsk er miljöpåverkan optimera era diskrecept eller skall ni genomföra en investering inom området? kontakta oss via telefon 0702890500 eller mail info@qestio.se så berättar jag mer om vad Qestio kan hjälpa till med!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *