Implementering av nytt underhållsystem och en effektiv underhållsprocess

SAP S/4HANA

Qestio har nyligen avslutat ett uppdrag där vi haft ansvar för att förbättra underhållsprocessen som ett led i att stärka driftsäkerheten som en förutsättning för att säkra leveranssäkerheten. Kunden har de senaste åren haft en gynnsam försäljningsutveckling för de produkter som produceras på den aktuella produktionsenheten med hög beläggning som följd. Qestio har förbättrat arbetsprocessen, förtydligat roller, lett implementeringen av nytt underhållssystem och skapat förutsättningar genom att anpassat organisationen till ett ur underhållsperspektivet modernare arbetssätt. Utifrån en koncernövergripande målsättning om full systemintegration har kunden valt affärssystem SAP S/4HANA:s underhållsmodul Plant Maintenance.

Hur har det då gått? Under våren 2021 har produktionsenheten satt All Time High i leveranssäkerhet och ligger kvar på en högnivå. Systemnyttjandet för CMMS är det högsta av alla bolagets produktionsenheter. I dag finns de reservdelar och förbrukningsmaterial i underhållssystemet efter ett omfattande sorterings- och registreringsarbete vilket inte fanns innan projektets genomförande. Bäst av allt är att produktionsavdelningarna vittnar om hög servicegrad ”beställd jobb blir utförda med kort varsel, arbetsorderkön är så kort så vi trodde ni tappat bort jobb i systemet”.

Nyckel till framgång har varit kundens beslutsamhet och uthållighet, engagemang från alla inblandande, lyhördhet och förtroende. I infört arbetssätt finns en inbyggd PDCA process för ständiga förbättring och ansvarsfördelning för det fortsatta arbetet med att effektivisera mot ett mer tillståndsbaserat underhåll.

Vi jätteglada att vi lämnar en nöjd kund efter uppdragets avslut. Behöver ni förbättra ert underhåll? PM mig så tar vi ett möte!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *