Mätstation och tjänster för verifiering av utsläpp till våra sjöar och vattendrag

Inom processindustri används vatten både som ett processhjälpmedel, för rengöring eller som en råvara till produkten. Användning av vatten och det processpillvatten som blir en följd av tillverkningsprocessen är ofta en del i den tillsyn som tillsynsmyndigheten gör för att följer upp verksamheten och i många fall en del i det miljötillstånd företaget behöver för att bedriva sin tillverkning. Behov av mätning kan även finns vid allmänna reningsverk. Andra flöden som kan behöva följas upp är dagvatten från industriområden, dagvatten från vägområden eller lakvatten vid infrastrukturprojekt, gruvområdet eller deponier.

Mobil mätstation

Qestio har utvecklat mobil provtagningsstation. Mätstationen mäter med stor noggrannhet och kan anpassas till ert behov med avseende på storlek, flöde och analysparametrar. All data lagras kontinuerligt i molnet och ni har access till data i realtid via webbläsare. Kontakta på info@qestio.se så berättar vi mer om vad Qestio kan hjälpa till med!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *