Mobila provtagningsstationer

En mobil provtagningsstation som kan användas vid utvärdering av kommunala avloppsledningsnät eller processavloppsvatten vid industrier. Exempel på användningsområden är vid kontroll och utvärdering av dagvatten i infrastrukturprojekt eller lakvatten vid deponiområden och gruvdammar.

Qestio levererar standardmoduler som kundanpassas utifrån behov och önskemål. Lösningen kan innefatta behovsanalys, processdesign och utrustningsleverans. Utrustningen anpassas utifrån era behov med rätt flöde och instrumentering. För att uppnå ett kort och kostnadseffektivt genomförande har utrustningen placerats i en 20 fots container. All mätning sker inline och kontinuerligt, den kan till exempel innefatta volym, flöde, temperatur, pH, turbiditet och klor. Även automatisk, parameterstyrd provtagning utifrån volym, flöde och tid. Provbatcher kan fördelas på upp till 12 olika batcher och proverna förvaras kylt. I standardlösningen ingår övervakning och datainsamling till molnbaserad databas med webbaserat visnings- och rapportverktyg. Vi anpassar givetvis övervaknings- och datainsamlingslösningen till era önskemål.

Qestio kan ta helhetsansvar för drift innefattande provtagning, övervakning, provhantering, analysbevakning, utvärdering och rapporter.

Vill du veta mer om hur vi på Qestio kan hjälpa dig att analysera vilken besparingspotential som finns i din produktionsanläggning och stötta dig i att genomföra de förändringar som behövs – kontakta oss

Våra produkter

Asset Optimum
Mobila provtagningsstationer
Produktionsuppföljningssystem
Utvecklingsplan Masterplan