Produktionsuppföljningssystem

Varje förlust är en möjlighet till förbättring, vi hjälper ett att realisera den potentialen. Genom att skapa väl integrerade arbetsprocesser skapas en förbättringsprocess som kommer skapa värde i er organisation över tid. Ett stöd i det är att digitalera arbetet med att inhämta stopporsaker med hjälp av ett stoppuppföljningssystem. 

Qestio samarbetar med företaget Good Solutions, vars produkter ger möjlighet att samla och tillgängliggöra data från produktionsmaskiner, människor och olika system så att de tillsammans kan bli till tydliga beslutsunderlag till förbättringsarbete. Vi är återförsäljare för RS Production OEE som är Sveriges marknadsledande system för produktionsuppföljning. 

Genom händelsehantering och flexibel visualisering kan man via RS Production OEE på ett enkelt sätt registrera orsaker till varför produktionsprocessen står stilla. Man kan utföra cykeltidsanalyser för att övervaka produktionstakten, följa upp planföljsamheten och mycket, mycket mer. Genom att omsätta stora mängder insamlade data skapas kostnadskontroll, flexibilitet och ökad effektivitet. 

Läs mer om systemet RS Production OEE.

Vill du veta mer om hur vi på Qestio kan hjälpa dig att analysera vilken besparingspotential som finns i din produktionsanläggning och stötta dig i att genomföra de förändringar som behövs – kontakta oss

Våra produkter

Asset Optimum
Mobila provtagningsstationer
Produktionsuppföljningssystem
Utvecklingsplan Masterplan