Kundcase: Kartering Vattenförsörjning

Uppdraget till Qestio bestod i att upprätta flödesscheman för kall och varmvattenledningar på Kopparbergs Bryggeri AB. Omfattningen berör vattenförsörjning till Process, Tappområde, Lagerområde, Lokalvård, och Personalutrymmen.   Underlaget…

Fortsätt läsa →